Tăng cường các giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Thứ tư - 09/06/2021 15:46
Để cải thiện, nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính quận năm 2021 và các năm tiếp theo, UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính.

Quận Hà Đông, Hà Nội:

Theo đó, năm 2021, quận Hà Đông đặt ra chỉ tiêu đạt 96,6/100 điểm. Trong đó, điểm đánh giá của Hội đồng thẩm định Thành phố đạt 66,5/67 điểm; phấn đấu giữ điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm tối đa năm 2020, tăng điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa như: Mức độ đa dạng trong tuyên truyền cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nhà nước trên địa bàn quận…

Phấn đấu điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 30,1/33 điểm, trong đó phấn đấu tăng điểm Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hài lòng về hiệu quản quản trị hành chính công (PAPI).

Theo đó, UBND quận đã đề ra 8 nhóm nội dung chính yêu cầu các phòng ban ngành thực hiện:

Về công tác chỉ đạo, điều hành, yêu cầu phòng Nội vụ tham mưu triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác của quận; Kế hoạch CCHC và các kế hoạch chuyên đề, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ 100% kế hoạch; đa dạng hóa các giải pháp thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nhận thức của người dân, tổ chức về công tác CCHC của quận (đẩy mạnh ứng dụng CNTT, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền CCHC).

Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), yêu cầu phòng Tư pháp tham mưu tổ chức triển khai các kế hoạch: Theo dõi thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện VBQPPL;

Kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tính hợp lý; tính khả thi và tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của quận.

Ảnh minh họa.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu thực hiện rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại bộ phận Một cửa quận, phường; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết TTHC với công dân.

Tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC" ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy và lưu thông tin, dữ liệu đã được số hóa tại hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ giao tiếp, ứng xử và thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Phòng Nội vụ tiếp tục rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc quận theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Thành phố, đảm bảo tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên.

Nhóm giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu Phòng Nội vụ tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, thái độ giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp công dân, bộ phận Một cửa quận, phường.

Về cải cách tài chính công, yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu triển khai thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô chuyên dùng; quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định. Giảm chi trực tiếp ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên;

Chấn chỉnh, yêu cầu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận thực hiện tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra tài chính trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

Tăng cường hiện đại hóa hành chính: Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND quận tổ chức triển khai hiệu quả, kịp thời Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo hoàn thành 100% các nội dung trong kế hoạch. Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của quận, nhất là thông tin về CCHC, quy định hành chính, TTHC, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thuận tiện trong truy cập, khai thác;

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt trên 30%, mức độ 4 đạt trên 20% so với tổng hồ sơ giải quyết.

Nhóm giải pháp đánh giá sự tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của quận: Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thực hiện thu ngân sách năm 2021 đạt chỉ tiêu Thành phố giao; hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND Thành phố giao.

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ cận nghèo theo kế hoạch; duy trì không còn hộ nghèo, không để phát sinh hộ nghèo, cận nghèo, tái cận nghèo.

Quận Hà Đông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện cải thiện đối với từng nội dung, có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các phường tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, thông qua khả năng xử lý công việc và hành vi ứng xử của công chức với người dân để cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND các phường tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 4-2-2021 của UBND quận về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 15-3-2021 của UBND quận về nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Phấn đấu Chỉ số hài lòng PAPI và Chỉ số hài lòng SIPAS năm 2021 đạt trên 80% khi được chọn là đối tượng khảo sát.

Bạch Dương

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây