Đột phá trong cải cách hành chính ngành tài chính

Chủ nhật - 26/06/2022 19:45
Năm 2021, ngành tài chính là đơn vị dẫn đầu các sở, ngành cấp tỉnh về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Kết quả này đã và đang tạo ra những bước chuyển tích cực để xây dựng ngành tài chính ngày càng hiện đại, đổi mới và chuyên nghiệp.
 

Công chức Sở Tài chính giải quyết hồ sơ trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cũng đồng thời là giải pháp chủ yếu nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện CCHC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Nổi bật là hàng năm sở đã thực hiện giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan Nhà nước theo đúng quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, đã chuyển 11 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần sang tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên; nâng cao mức độ tự chủ của 43 đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên. Thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện những nhiệm vụ theo đúng chính sách, chế độ. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp trên cơ sở các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật các chế độ, chính sách khi Nhà nước điều chỉnh và khả năng ngân sách của cơ quan...

Trong hoạt động CCHC, sở thường xuyên quán triệt và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức thực hiện tốt “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. Việc sắp xếp lại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở được thực hiện hợp lý, khoa học, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, không còn tình trạng trùng lặp hay bỏ sót nhiệm vụ. Hiện nay, quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” được niêm yết công khai, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến liên hệ và làm việc với Sở Tài chính. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC được thực hiện thường xuyên, tập trung vào việc triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC ở các phòng chuyên môn; tiến độ xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ trong CCHC. Sở cũng tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ, công chức hăng hái, tích cực, hoàn thành tốt công việc; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu khi thi hành công vụ.

Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa” liên thông là một trong những nội dung trọng tâm được Sở Tài chính chú trọng triển khai thực hiện. Theo đó, sở đã công bố và niêm yết công khai các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh tại bộ phận “một cửa” và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ: http://stc.thanhhoa.gov.vn; niêm yết công khai họ tên, chức vụ người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết những khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Sở cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành rà soát những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có nội dung không cần thiết, không phù hợp, gây tốn kém chi phí để cắt giảm và đơn giản hóa. Căn cứ các quyết định công bố của Bộ Tài chính, giai đoạn 2018-2021, sở đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ 38 TTHC, công bố mới 28 thủ tục, sửa đổi 1 thủ tục và đơn giản hóa 2 TTHC. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính là 35 thủ tục, trong đó có 34 thủ tục được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 1 thủ tục mức độ 4 thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính. Với nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, giai đoạn 2018-2021, Sở Tài chính đã tiếp nhận 5.296 hồ sơ. Các hồ sơ được trả kết quả đầy đủ, kịp thời và đúng quy trình thủ tục, đặc biệt không có hồ sơ quá hạn chưa được xử lý.

Hiện đại hóa hành chính được sở xem là “chìa khóa” quan trọng để xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp. Để từng bước hiện đại hóa hành chính, Sở Tài chính đã xây dựng thành công TTHC về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách bằng hình thức nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thường xuyên nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, nâng cấp thiết bị và trang bị các phần mềm có tính ứng dụng cao phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của sở. Nâng cao hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin như thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office) và các ứng dụng khác đảm bảo tính thống nhất, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh được đánh giá dựa trên 7 nội dung, với 40 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần. Theo kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021, có 9 đơn vị xếp loại xuất sắc, trong đó Sở Tài chính dẫn đầu với 94,88 điểm. Kết quả này là sự phản ánh thực chất, khách quan nhất cho những nỗ lực của ngành tài chính trong công tác CCHC. Giữ vững thành tích này, Sở Tài chính tiếp tục cải cách và đổi mới để tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình vận hành và hiệu quả vận hành của ngành tài chính những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Thu Vui

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây